40 Saker hundar bör undvika

Skribent:

Publiserad:

Uppdaterad:

Amstaff

Affiliate Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Att vara en ansvarsfull hundägare innebär att vara medveten om de potentiella riskerna och farorna som hundar kan stöta på i vardagen. Det finns många saker hundar bör undvika för att säkerställa deras hälsa och välmående. I den här artikeln kommer vi att utforska några av de viktigaste sakerna att undvika och varför de kan vara skadliga för din hund.

Hundar är däggdjur precis som oss människor, men deras fysiologi och metabolism skiljer sig på många sätt. Med det i åtanke är det viktigt att utfodra och behandla din hund med försiktighet – vissa livsmedel och föremål som anses säkra eller till och med hälsosamma för oss kan vara mycket skadliga för din hund. Dessutom är det viktigt att vara medveten om vissa farliga och giftiga växter samt beakta miljöer och situationer där de kan utsättas för risk.

Saker hundar bör undvika: Snabba fakta

 • Var försiktig med de livsmedel och föremål din hund kommer i kontakt med, eftersom vissa kan vara skadliga för deras hälsa.
 • Hänsyn bör tas till risker i miljöer och situationer som kan utsätta din hund för fara.
 • Rådgör med en veterinär om du är osäker på vad som är säkert för din hund eller om du misstänker att de har konsumerat något farligt.

Alger

När det gäller saker hundar bör undvika är alger en viktig aspekt att ta hänsyn till. Algblomning, särskilt blågröna alger, kan utgöra en fara för din hund. Dessa cyanobakterier producerar algtoxiner som kan vara skadliga för både djur och människor, men oftast drabbas hundar och småbarn är värst utsatta eftersom de lättare kan få i sig vattnet.

Om din hund badar i eller dricker vatten där det förekommer algblomning, så kan algtoxiner orsaka förgiftningssymtom. Hur allvarlig förgiftningen blir är beroende av hur mycket vatten hunden får i sig, hur länge hunden badar och halterna av algtoxiner i vattnet. Det är därför rekommenderat att hålla din hund borta från vattnen där algblomning förekommer. Det är vanligt förekommande i Stockholms skärgård och på Gotland under varma sommarmånader.

För att skydda din hund mot algblomning och för att minska risken för förgiftning, bör du vara uppmärksam på när och var alger är vanliga. Vanligtvis inträffar algblomningar under sommaren när temperaturen och näringshalterna i vattnet är optimala för algtillväxt. Informera dig om algblommans närvaro i din lokala omgivning och undvik områden med stor mängd alger i vattnet.

Om du misstänker att din hund har exponerats för alger, är det viktigt att agera snabbt. Om hunden har fått algpäls, skölj bort pälsen så fort som möjligt och förhindra att hunden slickar i sig algerna. Använd handskar för att skydda dig själv från exponering av giftalger. Om din hund uppvisar symtom som kräkningar, diarré, svaghet eller andra ovanliga beteenden efter att ha varit i kontakt med alger, bör du omedelbart kontakta din lokala veterinär för råd och behandling.

Alkohol

När det gäller hundar och alkohol är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna. Alkohol kan vara mycket farligt för din hund och bör undvikas helt. Om en hund får i sig alkohol, kan den bli berusad och uppleva obehag, ostadighet på benen eller i värsta fall aggressivitet.

En hund som är berusad kan få olika symtom, bland annat nedsatt koordination, kräkningar, diarré och andningsproblem. Detta kan leda till allvarliga hälsoproblem och i vissa fall till och med dödsfall. Därför är det viktigt att du ser till att din hund inte får tillgång till alkoholhaltiga drycker eller livsmedel som innehåller alkohol.

Om din hund av misstag skulle få i sig alkohol, kontakta omedelbart en veterinär. Det är viktigt att agera snabbt och få professionell hjälp för att minimera riskerna för din hunds hälsa.

För att förhindra olyckor rekommenderas det också att hålla alla alkoholhaltiga drycker utom räckhåll för din hund och att övervaka dem när de befinner sig i närheten av alkoholhaltiga produkter. På så sätt kan du upprätthålla en säker miljö för din hund och minska risken för förgiftning.

Avokado

Saker hundar bör undvika

Avokado kan vara farligt för din hund. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och undvika att ge din hund denna frukt. Avokado innehåller persin, som är ett svampdödande ämne. Persin kan orsaka allvarliga hälsoproblem för din hund, och i vissa fall kan det till och med vara dödligt.

Det är dock inte alltid som en liten mängd avokado ger problem för hundar, men det är bäst att undvika det för att minimera riskerna. Det finns fakta och risker förknippade med persin som finns i avokado, och det är viktigt att ha dessa risker i åtanke när du överväger vilken mat du ger din hund.

Förutom att de innehåller persin, kan avokado också vara en kvävningsrisk för hundar, i synnerhet på grund av dess stora kärna. Om hunden får i sig kärnan kan den fastna i halsen och orsaka allvarliga problem. Det är absolut nödvändigt att vara försiktig när det kommer till att ge hundar avokado och att undvika det helt om möjligt.

Det bästa sättet att skydda din hund mot riskerna med avokado är att inte ge dem avokado alls och i stället välja andra näringsrika och säkra ingredienser som kan vara till nytta för din hunds hälsa. Var noggrann med att kontrollera vilka ingredienser som finns i de livsmedel och godbitar du ger din hund och välj alltid säkra och hälsosamma alternativ.

Bacon

Bacon innehåller mycket fett och salt, vilket kan vara skadligt för din hund. Även om de flesta hundar kan äta bacon i små mängder utan problem, finns det risker som bör beaktas.

För det första kan den höga fetthalten i bacon orsaka pankreatit hos hundar, särskilt de som redan är benägna att få denna sjukdom. Pankreatit är en inflammation i bukspottkörteln som kan vara mycket smärtsam och potentiellt livshotande för din hund.

En annan risk med att ge din hund bacon är den höga saltkoncentrationen. Stora mängder salt kan få din hund att dricka mycket vatten på kort tid, vilket kan leda till magomvridning. Magomvridning är en allvarlig och akut medicinsk situation som kräver omedelbar veterinärvård.

Utöver det kan överdriven konsumtion av fett och salt från bacon leda till problem med övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar hos din hund. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och mata din hund måttligt för att undvika potentiella hälsoproblem.

Som alternativ till bacon finns det många andra livsmedel som är säkra och nyttiga för din hund att äta, såsom äpplen, morötter och sötpotatis. Dessa livsmedel är både näringsrika och läckra, och din hund kommer säkert att uppskatta dem som godis eller belöningar.

Bakpulver

Bakpulver kan vara skadligt för hundar om de intar för stora mängder. Det innehåller natriumbikarbonat, som kan påverka din hunds hälsa negativt. Enligt DOG NEWS kan stort intag av bakpulver orsaka muskelkramper, hjärtsvikt och förhöjda nivåer av elektrolyter i hundens blod.

Att ge din hund små mängder bakpulver anses vara ofarligt i vissa situationer, men det rekommenderas inte att göra det regelbundet. Som nämns på husdjursalskare.com är små mängder bakpulver oftast säkra att använda runt hundar.

Det är viktigt att vara försiktig när du använder bakpulver i hemmet, särskilt om du lagar mat eller bakar där din hund kan komma åt det. Om din hund råkar få i sig en stor mängd bakpulver, bör du kontakta en veterinär för rådgivning och eventuell behandling.

Genom att vara medveten om riskerna med bakpulver och hålla det utom räckhåll för din hund, kan du bidra till att skydda deras hälsa och säkerhet. Kom ihåg att det finns många andra substanser som kan vara skadliga för din hund. Var alltid uppmärksam på vad din hund får i sig för att säkerställa deras välmående.

Blomlökar

Blomlökar är en av de saker hundar bör undvika, eftersom vissa lökplantor kan vara giftiga för dem. Om du märker att din hund har grävt upp och ätit nysatta blomlökar, är det viktigt att kontakta veterinär för att avgöra om den löksorten är giftig. Giftiga löksorter kan orsaka njursvikt och andra allvarliga hälsoproblem för din hund.

I allmänhet är det bäst att hålla din hund borta från trädgårdsområden där lökplantor liväxt, för att minska risken för att de kommer åt dem. Om du ändå vill njuta av blommor i din trädgård, kan du överväga att använda inhägnader eller andra hinder för att avgränsa områden där blomlökar planteras.

Det är också viktigt att vara väl insatt i vilka lökplantor som kan vara skadliga för din hund. Trots att inte alla lökplantor är giftiga, bör du vara medveten om de arter som kan orsaka problem och undvika att plantera dem, eller åtminstone placera dem på något ställe där din hund inte kan komma åt dem.

För att säkerställa din hunds hälsa och välmående, bör du hålla noga koll på deras beteende och uppmärksamt följa om de får några tecken på förgiftning efter att ha ätit blomlökar, såsom kräkningar, diarré, eller tecken på smärta. Om sådana symptom uppstår, kontakta genast din veterinär för att få professionell hjälp och råd.

Broccoli (Rå)

Broccoli är i allmänhet en hälsosam och näringsrik grönsak för hundar att äta, men det finns vissa saker att tänka på när du ger din hund rå broccoli. Rå broccoli kan leda till nedsatt sköldkörtelfunktion hos hunden om den äter för mycket. Dock är kokt broccoli inte skadligt och går bra att ge.

När det gäller fördelarna med broccoli för hundar, innehåller denna grönsak en mängd näringsämnen som har en positiv inverkan på både hundens syn och nervsystem. Dessutom innehåller broccoli rejäla mängder av vitamin K.

Det är viktigt att servera broccoli på rätt sätt för din hund. Både kokt och rå broccoli kan ges till hundar, men det rekommenderas att undvika att tillsätta kryddor eller oljor. Om du ger din hund rå broccoli, bör du ge den i mycket små mängder eftersom det innehåller isotiocyanater som kan orsaka magirritation hos hundar.

Sammanfattningsvis kan hundar äta både rå och kokt broccoli, men det är viktigt att tänka på hur mycket och hur ofta de får det. För mycket rå broccoli kan leda till nedsatt sköldkörtelfunktion, så det är bäst att ge små mängder eller att koka broccolin innan du ger den.

Choklad (Kakao)

Som hundägare är det viktigt att vara medveten om vilka födoämnen som kan vara skadliga för din hund. En sådan sak som hundar bör undvika är choklad. Choklad är gjord av kakaobönor, som innehåller ett ämne som kallas teobromin. Teobromin är giftigt för hundar eftersom de inte kan bryta ned detta ämne, vilket kan leda till förgiftning.

Chokladens farlighet beror på flera faktorer, bland annat kakaohalten och mängden choklad hunden får i sig. Mörk choklad och kakao har den högsta koncentrationen av teobromin, vilket gör dem särskilt farliga för hundar. Å andra sidan är mjölkchoklad mindre farlig, men det är ändå något hunden bör undvika att äta.

Om din hund får i sig en liten mängd choklad kan det resultera i biverkningar som illamående, kräkningar och diarré. En större mängd choklad eller intag av högkakaohaltig choklad kan leda till allvarligare konsekvenser, som hjärtklappning, kramper och i värsta fall dödsfall.

Det är viktigt att hålla choklad utom räckhåll för din hund och att uppmärksamma tecken på chokladförgiftning. Om du misstänker att din hund har fått i sig choklad, är det viktigt att snabbt kontakta en veterinär för att få rätt vård och behandling.

Tänk på dessa risker nästa gång du bjuder på choklad och se till att din hund inte kommer åt något som innehåller kakao. Genom att vara uppmärksam på sådana saker kan du hjälpa till att förebygga olyckor och hålla din hund frisk och säker.

Citrusfrukter

När det gäller citrusfrukter som hundar bör undvika, är det viktigt att förstå vilka sorters frukter som kan vara skadliga och i vilken mängd. Citrusfrukter, såsom apelsiner, clementiner och grapefrukter, är säkra för hundar att äta i måttliga mängder. Dock är det viktigt att undvika att ge hunden skalet från dessa frukter, eftersom det inte är ätbart och kan orsaka magproblem.

En annan aspekt att tänka på när det gäller citrusfrukter och hundar är eteriska oljor. Många citrusfrukter innehåller eteriska oljor i sina skal, vilket kan vara skadligt för hundar. Eteriska oljor från citrusfrukter kan vara giftiga för hundar och bör undvikas. Om din hund skulle hamna i kontakt med eller förtära någon av dessa oljor, kan det leda till symtom som överdriven salivering, kräkningar och diarré.

För att undvika att utsätta din hund för citrusfrukter som kan vara skadliga, bör du endast ge dem små mängder av apelsiner, clementiner och grapefrukter, och se till att ta bort skalet innan du ger frukten till din hund. Du bör också vara medveten om produkter i ditt hem som kan innehålla eteriska oljor från citrusfrukter, såsom doftljus, rengöringsmedel och hudvårdsprodukter, för att minimera risken för förgiftning.

Ekollon

Ekollon kan vara farliga för hundar, eftersom de innehåller en hög nivå av tannin, ett frätande och giftigt ämne. Det är viktigt att vara medveten om de risker som ekollon kan innebära för hundar och att undvika att låta dem tugga på eller äta dessa.

Tannin i ekollon kan orsaka förgiftning hos hundar. De första symptomen på ekollonförgiftning är att hunden hulkar eller kräks, verkar slö och slutar äta. Efter en stund kan den bli förstoppad för att sedan inom 2-10 dygn få en tjärliknande diarré. Om din hund kräks, får diarré eller verkar må dåligt ska du alltid kontakta veterinär.

För att undvika att din hund får i sig ekollon bör du vara extra uppmärksam när du går med hunden i naturen. I synnerhet under hösten, då ekollonen faller från träden, är det viktigt att se över området och eventuellt leda hunden bort från ekträden.

Om du misstänker att din hund har ätit ekollon är det viktigt att omedelbart kontakta din veterinär för råd och eventuell behandling. Snabb respons är avgörande, eftersom förgiftningssymtom kan förvärras och leda till att hunden drabbas av allvarliga leverskador, njurskador eller till och med död.

För att hålla din hund säker och frisk är det en bra idé att undervisa den från tidig ålder att inte tugga på eller äta okänt material. Detta minimerar risken för att hunden blir förgiftad av ekollon eller andra skadliga ämnen i naturen.

Getingstick

Getingstick kan vara obehagliga för hundar, men de är oftast inte farliga. Getingstick och andra insektsbett är normalt ofarliga för hundar, men om hunden är extra känslig mot getingstick, kan det orsaka allergiska reaktioner och svullnader. Om sticket sitter på ett känsligt ställe, till exempel i halsen eller ansiktet, kan det vara mer problematiskt.

I sällsynta fall kan getingstick utlösa en kraftig allergisk reaktion. Om du märker något av följande symtom hos din hund efter ett getingstick, bör du snarast uppsöka en veterinär:

 • Hunden blir loj och svag eller orolig och rastlös
 • Hunden får uttalad ansiktssvullnad

Valpar och äldre hundar är känsligare för flera getingstick, och risken för allergichock ökar om hunden har blivit stucken av flera jordgetingar.

Om hunden blir stucken, men verkar må bra, kan du behandla getingsticket hemma. En antihistamin som Benadryl eller difenhydramin kan användas för att behandla allergiska symtom och lindra obehaget.

Som hundägare bör du vara medveten om riskerna med getingstick och hur du hanterar dem. Det är viktigt att vara uppmärksam och agera snabbt om hunden visar tecken på en allergisk reaktion.

Giftiga Växter

Att vara medveten om vilka giftiga växter som kan finnas i din trädgård är viktigt för att skydda din hund från att äta av dem. Växter som är giftiga för hundar kan orsaka allvarliga hälsoproblem och i vissa fall är de till och med dödliga. Här är några tips för att undvika dessa faror i din trädgård.

För det första är det viktigt att känna till vilka växter som är giftiga för hundar. Många växter kan vara farliga för hundar, så som amaryllis, berberis, benjaminfikus, cyklamen, fläder, rhododendron, porslinsblomma, vitsippa och yuccapalm.

För att undvika att dina hundar kommer i kontakt med dessa växter bör du överväga att begränsa din hunds tillgång till vissa delar av trädgården där giftiga växter finns. Använd staket, grindar eller andra barriärer för att förhindra att din hund når dessa områden. Det är också bra att göra sig bekant med vilka symtom som kan tyda på förgiftning så som kräkningar, diarré, skakningar, slöhet, kramper och klåda, och sätt att första hjälpen vid misstanke.

Eftersom hundar ofta utforskar sin omgivning genom att smaka och tugga på växter, är det viktigt att lära din hund vilka växter de bör undvika från tidig ålder. Du kan belöna din hund med godis eller beröm när den väljer att inte äta en giftig växt, och istället vänja dem vid säkra alternativ att tugga på.

Ytterligare en försiktighetsåtgärd kan vara att försöka undvika att ha giftiga växter i din trädgård överhuvudtaget. Om du har någon av dessa växter och är orolig för din hunds säkerhet, överväg att ersätta dem med hundvänligare växter. Det finns många vackra och säkra alternativ att välja mellan för att skapa en trivsam och trygg trädgård.

Genom att vara medveten om de giftiga växterna i din trädgård och vidta förnuftiga försiktighetsåtgärder kan du skapa en säker och hundvänlig miljö för din fyrbenta vän att utforska.

Glykol

Glykol är ett ämne som hundar absolut bör undvika. Det finns i produkter som kylar- och spolarvätska och är mycket giftigt för hundar, även i små mängder. Eftersom glykol är en söt vätska kan det vara lockande för hundar att slicka i sig, vilket ökar risken för förgiftning.

En hund som får i sig glykol kan bli trött och allmänpåverkad. Glykol omvandlas i kroppen till ämnen som är giftiga för hjärna, hjärta och orsakar skador på njurarna. Även en mycket liten mängd kan orsaka allvarlig förgiftning. Glykol som svalts bildar kristaller i njurarna vilket kan leda till njurskador.

För att minimera risken att din hund får i sig glykol, är det viktigt att vara försiktig när du hanterar kylar- och spolarvätska. Se till att förvara dessa produkter utom räckhåll för hundar och undvik att spilla dem på marken där hundar kan komma åt dem. Om du är ute och går med din hund, försök att hålla den borta från snö där glykol kan ha spillts ut.

Om du misstänker att din hund har fått i sig glykol, är det viktigt att omedelbart kontakta en veterinär för behandling. Tidig behandling ökar chanserna för att din hund ska återhämta sig, men beroende på mängden glykol som hunden har fått i sig och hur snabbt behandlingen inleds kan förgiftningen vara livshotande.

Grönmögelost

Grönmögelost är en typ av ost som kan vara skadlig för hundar och bör undvikas. Denna ost innehåller roquefortin, en giftig mögelsvamp som kan ge nervtoxiska effekter, som till exempel skakningar. Det är viktigt att förstå att dessa effekter kan vara mycket allvarliga för din hund.

Det finns olika typer av grönmögelost, och även om de kanske inte är lika giftiga som de som innehåller roquefortin, kan de fortfarande vara farliga för din hund. Eftersom hundar är känsliga mot mögel och dess effekter är det bäst att undvika att ge dem någon form av mögelost överhuvudtaget.

För att minska risken för att din hund oavsiktligt kommer åt grönmögelost bör du förvara osten på ett säkert ställe, till exempel högt upp i kylskåpet eller i en låst skafferi. Även om mögelost kan vara en läckerhet för oss människor, är det viktigt att komma ihåg att det som är en delikatess för oss inte alltid är säkert för våra fyrbenta vänner.

Sammanfattningsvis bör du undvika att ge din hund grönmögelost eftersom det kan orsaka allvarliga nervtoxiska effekter. Se till att osten förvaras på ett säkert ställe där din hund inte kan komma åt den. Det är alltid bäst att vara försiktig och undvika att ge din hund sådana livsmedel som kan vara skadliga för deras hälsa och välmående.

Kaffe

Kaffe är en av de saker som hundar bör undvika. Anledningen till detta är att kaffets innehåll av koffein kan vara skadligt för hundar. Risken för att koffein ska skada en hund beror på flera faktorer såsom hur mycket koffein hunden får i sig, dess vikt och hur känslig just den hunden är för koffein.

Det krävs inte mycket koffein för att en hund ska bli påverkad. För små hundar kan till exempel en kopp kaffe vara nog för att orsaka problem. Konsekvenserna av koffeinförgiftning kan vara allvarliga och sträcker sig från milda till potentiellt dödliga beroende på mängden konsumerat koffein.

Vanliga symtom på koffeinförgiftning hos hundar är:

 • Hjärtklappning
 • Ökad andning
 • Hyperaktivitet
 • Kräkningar
 • Kramper och skakningar

Om du misstänker att din hund har fått i sig kaffe och uppvisar något av dessa symtom är det viktigt att kontakta en veterinär så snart som möjligt för att få rätt behandling. För att undvika riskera koffeinförgiftning är det bästa du kan göra att hålla ditt kaffe och kaffefyllda produkter utom räckhåll för din hund.

För säkerhets skull, ska du aldrig servera kaffe eller kaffebaserade produkter till din hund. Det finns andra säkra och hälsosamma alternativ för att belöna eller ge smaksensationer till din hund, såsom hundgodis eller hundvänliga frukter och grönsaker. Det är viktigt att alltid vara medveten om vad som är säkert för din hund att äta och att hålla potentiellt skadliga produkter utom räckhåll.

Lök och vitlök

Att veta vilka livsmedel och ämnen som är farliga för hundar är viktigt för att säkerställa deras hälsa och välmående. En av de saker hundar bör undvika är lök och vitlök i alla former, både råa och tillagade.

Lök och vitlök innehåller ett ämne som heter alicin, som är giftigt för hundar och kan orsaka blodbrist och leverskador. Hur mycket som krävs för en förgiftning beror på hur stor hunden är, hur mycket lök den får i sig och hur känslig den är. Sålunda konsumtion av lök för hundar kan leda till blodbrist eller skador på inre organ.

Enligt AniCura Sverige kan så lite som 15-30 gram lök per kilogram kroppsvikt vara farligt för hundar. Det spelar ingen roll om löken äts rå eller tillagad. Vitlök kan vara upp till fem gånger så toxiskt som vanlig lök, vilket innebär att förgiftningsdosen blir ännu lägre.

Symptom på lökförgiftning hos hund kan inkludera svaghet, andnöd, diarré, kräkningar och missfärgning av urinen. Om du misstänker att din hund har ätit lök eller vitlök och uppvisar några av dessa symptom, är det viktigt att snabbt kontakta en veterinär för behandling. Det finns ingen specifik antidot för lökförgiftning, men snabba åtgärder och stödjande vård från en veterinär kan öka chanserna för en fullständig återhämtning.

För att säkerställa en giftfri miljö för din hund bör du alltid vara försiktig med hur du lagar och förvarar mat som innehåller lök och vitlök. Var noga med att inte mata din hund med matrester som kan innehålla dessa ämnen och se till att hålla dem utom räckhåll för din hund.

Genom att förstå riskerna med lök och vitlök för hundar, kan du ta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika att din hund drabbas av förgiftning.

Majskolvar

Majs är en vanlig ingrediens i många hundfoder på marknaden, men är det säkert att ge din hund färsk majs? Svaret är ja, hundar kan äta majs. Men när det gäller majskolvar blir situationen lite mer komplicerad.

Majskolvar är inte giftiga för hundar, men de kan vara farliga på grund av deras storlek, form och hårda fiberstruktur. Om en hund försöker tugga och äta en hel majskolv, finns det risk att majskolven kan fastna i hundens svalg, vilket kan leda till kvävning.

Förutom att orsaka kvävning kan majskolvar också orsaka tarmblockering om de sväljs i stora bitar. Tarmblockering är ett potentiellt livshotande tillstånd för hundar som kräver omedelbar veterinärvård.

För att vara på den säkra sidan bör du undvika att ge din hund majskolvar och istället erbjuda dem kokt eller ångad majs utan kolven. På så sätt kan din hund fortfarande njuta av smaken och näringsämnena från majs, utan att du behöver oroa dig för de potentiella riskerna som majskolvar utgör.

Sammanfattningsvis är det bäst att hålla din hund borta från majskolvar, även om majs i sig inte är farligt för hundar att äta.

Medicin

Det är viktigt att hålla mediciner borta från din hund, då de kan vara skadliga och till och med livshotande för dem. Beroende på vilken typ av medicin hunden får i sig kan effekterna variera mycket, men generellt bör omedelbar kontakt med veterinär vidtas om olyckan är framme.

Värktabletter som är anpassade för människor kan vara särskilt farliga för hundar, även i små mängder. Till exempel kan smärtstillande medel som innehåller paracetamol eller ibuprofen orsaka allvarliga biverkningar, såsom leverskador och njurskador. Därför är det avgörande att endast använda smärtstillande medel som är särskilt avsedda för hundar och följa den korrekta doseringen som rekommenderas av en veterinär.

Det är alltid bäst att förvara medicin på en säker plats där din hund inte kan komma åt dem. Om du misstänker att din hund har konsumerat medicin, var observant på eventuella tecken och symtom som ovanligt uppförande, överdriven salivproduktion eller illamående. Om sådana symtom uppstår, kontakta veterinär omedelbart.

Kom ihåg att förebyggande är bättre än att bota problemet efter att det har inträffat. Genom att vara uppmärksam på var du förvarar din medicin och säkerställer att den är utom räckhåll för din hund kan du undvika många potentiella faror och hålla din hund säker och frisk.

Nötter

Nötter är något som hundar bör undvika, då de kan vara skadliga för deras hälsa och leda till förgiftning.

Jordnötter och andra nötter

Jordnötter och andra nötter kan föra med sig stora mängder av aflatoxin, en mögelsvamp som trivs på nötter och som hundar är känsliga för. Även en liten mängd av giftet kan orsaka förgiftning hos hunden. Nötter kan dessutom fastna i hundens hals och om de är saltade kan det leda till stort saltintag. Det är viktigt att vara medveten om vilka livsmedel som är säkra för hundar att äta.

Enligt experter finns det inga speciella fördelar för hundar att äta nötter, eftersom deras näringsbehov skiljer sig från människors. Generellt sett bör nötter inte vara en vanlig del av hundens kost.

Macadamianötter

Macadamianötter är särskilt farliga för hundar. De kan vara mycket giftiga för dem och leda till allvarliga hälsoproblem. Hundar bör därför hållas borta från dessa nötter för att undvika förgiftning och påverkan på deras välbefinnande.

Som hundägare är det ditt ansvar att se till att din hund undviker att äta nötter för att minimera hälsoriskerna. Det finns många andra, mer lämpliga och säkra alternativ för att ge din hund den näring den behöver.

Ojäst deg

Ojäst deg kan vara skadlig och farlig för din hund. När en hund äter ojäst deg, jäser den i magen och bildar alkohol. Detta kan leda till att hunden blir berusad, vilket även kan orsaka obehag, ostadighet på benen och eventuellt aggressivt beteende.

Hundens mage kan också svälla kraftigt som en följd av jäsningsprocessen. Denna svullnad kan vara smärtsam och potentiellt farlig, eftersom det kan skapa tryck på andra inre organ och orsaka ytterligare problem. Det är viktigt att vara medveten om detta för att förhindra några allvarliga komplikationer som kan uppstå från att låta din hund äta ojäst deg.

För att undvika att din hund får i sig ojäst deg bör du vara noggrann med att inte lämna framme bröd eller bakningstillbehör när du inte övervakar. Om du misstänker att din hund kan ha ätit ojäst deg är det viktigt att omedelbart kontakta en veterinär för att få råd om nästa steg.

Istället för ojäst deg kan du ge din hund bröd som är ordentligt jäst och gräddat, men var försiktig med att endast ge detta som en sällsynt belöning och inte i stora mängder. Det är ytterst viktigt att alltid ha koll på vad din hund äter för att försäkra att den får i sig enbart säker och näringsrik föda.

Ormbett

Ormbett är något som hundar bör undvika, då det kan orsaka allvarliga skador och i vissa fall leda till döden. Huggormar är den vanligaste ormen som biter hundar i Sverige. Om din hund blir biten av en orm är det viktigt att agera snabbt och korrekt för att minska risken för allvarliga problem.

När en hund blir biten av en orm kan det uppstå lokal svullnad, sveda eller klåda. I värre fall kan hunden drabbas av förgiftningssymtom som kräver omedelbar vård. Om hunden blir ormbiten är det viktigt att den får så lite rörelse som möjligt – bär gärna hunden om den behöver flyttas. Det är även viktigt att uppsöka veterinär direkt efter ett ormbett.

Under de första två veckorna efter ett ormbett bör din hund undvika motion och träning. Ofta rekommenderas ett återbesök hos veterinären efter en till två veckor, då en ny undersökning och eventuellt uppföljande blodprov utförs.

Även om ormbett inte är så vanliga hos hundar jämförts med människor, kan hundar stöta på ormar som bär på TBE (tick-borne encephalitis) viruset. TBE kan överföras både genom fästingar och ormbett, så det är viktigt att skydda din hund både mot fästingar och möjliga konfrontationer med ormar.

För att minimera risken att din hund blir ormbiten kan du undvika att gå i högt gräs eller områden där ormar är kända för att vistas. Om din hund skulle bli biten av en orm, är det viktigt att agera snabbt och uppsöka veterinärvård omedelbart.

Paddor

Paddor kan utgöra en risk för hundar, då de har körtlar under huden som utsöndrar ett gift som hundar är känsliga för. Giftet är inte så starkt på svenska paddor, men din hund kan ändå drabbas av paddförgiftning källa. Om din hund tuggar eller slickar på en padda kan den bli förgiftad och det kan vara besvärande för hunden, även om förgiftningen i de flesta fall inte är allvarlig.

För att skydda din hund mot förgiftning från paddor är det viktigt att hålla koll på vad din hund kommer i kontakt med när ni är ute och går. Om du ser en padda är det bäst att distrahera din hund och se till att den inte kommer nära paddan. Låt inte din hund nosa runt i områden där det kan finnas paddor, särskilt i de tidiga morgontimmarna och på kvällarna då paddor ofta är mer aktiva.

Tecken på paddförgiftning hos hundar inkluderar kraftig salivering, små pupiller och irritation kring munnen källa. Om du misstänker att din hund har fått i sig paddgift och vertinär är inte tillgänglig omedelbart, kan du försöka skölja hundens mun med vatten för att minska risken för förgiftning. Dock är det alltid bäst att söka veterinärvård vid misstänkt förgiftning för att säkerställa att din hund får korrekt behandling.

Som hundägare är det viktigt att vara medveten om riskerna för din hund, så att du kan vidta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för att skydda din hund och säkerställa dess välmående. Genom att vara på din vakt mot paddor och andra giftiga saker kan du hjälpa till att säkerställa att din hund har en trygg och frisk tillvaro.

Potatis

Potatis kan vara en del av en balanserad kost för din hund, men det är viktigt att du är medveten om några begränsningar och potentiella risker. Innan du bestämmer dig för att inkludera potatis i din hunds kost bör du känna till följande:

För det första är det viktigt att aldrig ge din hund rå potatis. Rå potatis innehåller solanin, ett ämne som kan vara skadligt för hundar och leda till symtom som kräkningar, diarré, yrsel och kramper. Därför bör potatis alltid kokas, ångas eller ugnsbakas innan du serverar den till din hund.

För det andra, när du ger din hund potatis, är det viktigt att undvika att lägga till några kryddor eller tillsatser, som salt och smör. Dessa ingredienser kan vara skadliga för hundars hälsa. Se till att potatisen är väl skalad innan den serveras, eftersom hundar inte ska äta potatisskal.

Slutligen, även om potatis kan vara en del av din hunds kost, är det viktigt att inte överdriva portionerna eller utfodra dem för ofta. Det är bäst att se potatis som en extra belöning eller särskild behandling snarare än en huvuddel av deras kost.

Genom att följa dessa riktlinjer och servera potatis ansvarsfullt och i begränsade mängder kan potatis vara en säker och hälsosam del av din hunds kost.

Rabarber

Rabarber kan vara skadligt för din hund, då det innehåller ämnen som irriterar och hämmar bildandet av röda blodkroppar. Du bör undvika att ge din hund rabarber, särskilt i stora mängder.

Rabarber innehåller oxalater, vilket kan binda sig till kalciumet i hundens kropp och orsaka kalciumbrist. Detta kan leda till svaghet, muskelkramper och i värsta fall njursten. Dessutom kan rabarber orsaka gastrit eller magirritation hos hundar, vilket resulterar i kräkningar och diarré.

Det är viktigt att se till att din hund inte kommer i kontakt med rabarber på något sätt. Håll rabarberplantor och rester av rabarberkakor eller pajer utom räckhåll för din hund. Om du misstänker att din hund har ätit rabarber, är det viktigt att kontakta din veterinär för råd och eventuell behandling.

Rabarber är bara en av många saker hundar bör undvika. Var alltid uppmärksam på vad din hund får i sig och se till att erbjuda en säker och hälsosam miljö för den att leva i.

Råttgift

Råttgift är en av de saker hundar bör undvika. Råttgift är naturligtvis giftigt och är skadligt för hundar, eftersom det kan försämra blodets förmåga att koagulera, vilket leder till inre blödningar och andra allvarliga hälsoproblem Agria Djurförsäkring.

Om din hund råkar få i sig råttgift, kan den uppvisa symtom som slöhet, minskad rörlighet och bleka slemhinnor i munnen, tungan och ögonen. Hunden kan också börja blöda som en följd av inre blödningar, vilket i värsta fall kan leda till att hunden förblöder.

Hundar kan dessutom bli förgiftade om de tuggar på råttor eller andra djur som har ätit råttgift, eftersom den giftiga substansen kan överföras genom de förgiftade djuren. För att undvika denna risk bör du se till att din hund inte får möjlighet att komma i kontakt med råttgift eller döda råttor.

Det finns olika typer av råttgift på marknaden, och vissa av dessa kan vara mer skadliga för hundar än andra. Om du misstänker att din hund har fått i sig råttgift, är det viktigt att omedelbart kontakta en veterinär för råd och behandling, samt att informera dem om vilken typ av råttgift som hunden kan ha konsumerat.

Russin

Det är viktigt att vara medveten om att hundar bör undvika att äta russin. Russin är torkade vindruvor och kan vara farliga för hundar. Även en liten mängd russin kan orsaka njursvikt och i extrema fall, leda till hundens död. Det finns inget samband mellan intagen mängd russin och förgiftning hos hund, vilket innebär att även en liten mängd kan vara skadlig.

Både russin och vindruvor kan orsaka njurskador hos hundar, och det spelar ingen roll vilken färg druvorna har eller om de är kärnfria eller inte. Om din hund har ätit russin eller vindruvor är det viktigt att agera snabbt och kontakta veterinär för rådgivning och eventuell behandling.

För att förhindra att din hund får i sig russin eller vindruvor, bör du se till att dessa livsmedel förvaras utom räckhåll. Det är även bra att informera familjemedlemmar och besökare om riskerna med att ge hunden russin eller vindruvor som en godbit.

Var extra vaksam om din hund har tillgång till fruktträdgårdar eller platser där det finns druvor. Använd koppel för att förhindra att din hund äter dem direkt från busken eller plockar upp dem från marken.

Sammanfattningsvis bör hundar undvika att äta russin och vindruvor, eftersom dessa livsmedel kan orsaka allvarliga njurskador. Var uppmärksam på vad din hund äter och håll dessa frukter utom räckhåll för att minska risken för förgiftning.

Salt

Det är viktigt att vara medveten om att hundar kan drabbas av saltförgiftning om de får i sig för mycket salt. Salt i små mängder är inte farligt för din hund, men stora mängder kan orsaka vätskebrist eller i värsta fall, saltförgiftning. Detta kan leda till bland annat diarré eller kräkningar.

Vanliga symptom på saltförgiftning hos hundar inkluderar diarré, kräkningar, seghet, stelhet och kramper. För mycket salt på kort tid är särskilt riskfyllt för små hundar.

Förutom att inte ge din hund snacks eller mat som är väldigt salt, bör du också vara uppmärksam på risken för saltförgiftning från saltvatten. Om din hund dricker saltvatten kan det leda till samma negativa effekter som att äta salt mat, så se till att ha färskvatten tillgängligt för din hund när du befinner dig vid havet.

För att undvika dessa risker rekommenderas det att du håller reda på hur mycket salt din hund får i sig genom exempelvis mat och saltvatten. Det är också klokt att undvika att ge salt som kräkmedel till din hund, då detta kan vara livsfarligt, särskilt för små hundar.

Istället för att ge din hund salt mat eller snacks, kan du erbjuda alternativ som är lämpligare för hundar och som innehåller mindre salt. Genom att göra medvetna val kring din hunds kost kan du bidra till deras hälsa och säkerhet.

Snigelmedel

Snigelmedel är bekämpningsmedel som används för att minska antalet sniglar i trädgårdar och på odlingar. De har dock visat sig vara farliga för hundar och därför är det viktigt att hålla hundar borta från dessa områden. I denna sektion får du veta mer om varför snigelmedel är skadliga och hur du kan skydda din hund från att bli förgiftad av dem.

Snigelmedel innehåller ofta kemiska ämnen som är giftiga för både sniglar och hundar. När hundar får i sig snigelmedel, kan de uppvisa symptom såsom ökad salivutsöndring, kramp, feber, styvhet i kroppen och mycket små pupiller. Om en hund får i sig snigelmedel kan det även leda till kramper och hög feber. Om du misstänker att din hund blivit förgiftad av snigelmedel, bör du uppsöka veterinär omedelbart.

För att skydda din hund från snigelmedel är det viktigt att övervaka din hund när den är utomhus och hålla den borta från områden där snigelmedel används. Om du har en trädgård, är det en bra idé att undvika att använda snigelmedel, eller i alla fall använda dem på platser där din hund inte har tillgång.

Om du måste använda snigelmedel, kan du överväga att använda alternativa, hundvänliga metoder för att bekämpa sniglar. Det finns till exempel snigelmedel som påverkar sniglar men är ofarliga för hundar och andra djur. Dessa produkter brukar vara baserade på järnfosfat istället för giftiga kemikalier.

Kom ihåg att det är ditt ansvar som hundägare att skydda din hund från faror, och snigelmedel är en av dessa faror. Genom att vara medveten och agera proaktivt kan du hjälpa till att hålla din hund säker och frisk.

Svamp

Svampar kan utgöra en fara för hundar, eftersom de ofta inte kan skilja på vad som är ätbart och vad som är giftigt. Det är därför viktigt att vara uppmärksam när din hund går i skogen eller andra platser där svampar kan växa.

Ett antal farliga svampar bör undvikas av hundar, såsom brun flugsvamp, lömsk flugsvamp, panterflugsvamp, röd flugsvamp, stenmurkla, toppig giftspindling och vit flugsvamp. Dessa svampar kan orsaka allvarliga symptom såsom magont, kräkningar, diarré och skakningar.

Det är bra att försöka hålla din hund borta från svampar som du själv inte känner igen, eftersom även ogiftiga svampar ibland kan orsaka problem för hunden. Tänk på att svampar även kan växa i dikeskanter och i din egen trädgård, så var vaksam även där.

Om du misstänker att din hund fått i sig en giftig svamp, är det viktigt att agera snabbt. Ta med en bit av svampen så att den kan identifieras, och kontakta veterinären omedelbart. Det kan även vara en god idé att ringa Giftinformationscentralen för råd om hur du bäst kan hjälpa din hund i situationen.

Kort sagt: var alltid försiktig och observant när din hund går i områden där svampar kan växa, och se till att undvika de farligaste svampsorterna för att skydda din hunds hälsa.

Tobaksprodukter

Det är viktigt att du är medveten om farorna med tobaksprodukter för din hund. Tobak innehåller nikotin, ett ämne som kan skada hundar om de utsätts för det. Tobaksprodukter som cigaretter, snus och e-cigaretter kan vara mycket skadliga för hundens hälsa, och det är därför viktigt att du ser till att ditt husdjur inte får tillgång till dessa produkter.

Nikotin påverkar hundens nervsystem och kan orsaka en rad symtom, såsom kräkningar, diarré, ökad hjärtfrekvens, darrningar och svaghet. I allvarliga fall kan nikotinförgiftning leda till kramper, hjärtattack och till och med döden. Det är viktigt att agera snabbt om du misstänker att din hund har fått i sig nikotin, eftersom en snabb reaktion kan vara avgörande för hundens hälsa.

För att minska risken för olyckor med tobaksprodukter bör du alltid förvara dem utom räckhåll för din hund. Om du röker, se till att göra det på en plats där hunden inte kan komma åt cigaretter eller tobak. Kom ihåg att även tobaksrester på golvet eller i askkoppar kan vara farliga för hundar, så städa alltid noga efter att ha använt tobaksprodukter.

Om du tror att din hund kan ha fått i sig tobak eller nikotin på något sätt, kontakta omedelbart en veterinär. Ju tidigare du får hjälp, desto större är chansen att din hund kommer att återhämta sig från en eventuell förgiftning.

Vindruvor

Vindruvor är en frukt som du absolut måste undvika att ge till din hund, eftersom de kan vara mycket giftiga och till och med dödliga. Din hunds ålder, hälsa och storlek påverkar hur allvarligt en förgiftning kan bli. En viktig punkt att notera är att alla vindruvor, oavsett om de är röda, gröna, med eller utan kärnor, är giftiga för hundar.

En anledning till att vindruvor är farliga för hundar är att de kan leda till akut njursvikt. Detta kan inträffa oavsett om hunden har konsumerat vita, gröna eller röda vindruvor, och med eller utan kärnor källa. Det är viktigt att vara medveten om att även en mycket liten mängd vindruvor kan ge allvarliga problem. Bara en eller två vindruvor kan orsaka allvarliga skador, och även döden för din hund källa.

Om din hund har fått i sig vindruvor och du misstänker förgiftning bör du uppsöka veterinär omedelbart. Symptom på förgiftning inkluderar magont, kräkningar, diarré och skakningar. Det är bra att snabbt agera när du ser dessa symptom, eftersom tidig behandling kan vara avgörande för din hunds överlevnad källa.

För att skydda din hund från potentialen för vindruvsförgiftning är det viktigt att undvika att ge dem vindruvor, och att hålla alla vindruvor utom räckhåll för hunden. Var uppmärksam på vad din hund äter och var försiktig med att låta dem få tillgång till skålar eller bordsytor där de kan komma åt denna farliga frukt.

Äggvita (Rå)

När det kommer till att ge din hund ägg är det viktigt att vara medveten om riskerna med rå äggvita. Rå äggvita innehåller proteinet avidin, som binder till biotin (en typ av B-vitamin) och hindrar upptaget av detta vitamin i hunden kropp. Biotinbrist kan leda till problem som hud- och pälsproblem samt muskelsvaghet hos hunden. Så för din hunds bästa bör du undvika att ge den råa äggvitan.

Kokta och stekta ägg påverkas dock inte av detta problem och kan ges till din hund utan fara, då avidinet bryts ner vid upphettning. Det finns också alternativ som äggröra, vilket kan vara en både näringsrik och välsmakande godbit för din hund. Dock är det rekommenderat att inte ge äggröra med kryddor och tillsatser som kan vara skadliga för din hund, såsom lök och vitlök.

Om du vill ge din hund ett näringsrikt ägg men är osäker på rå äggvita, kan du ge den endast äggulan. Äggula är rik på näringsämnen och kan vara bra för din hund, både kokt och rå. Dock är det inte rekommenderat att överkonsumera ägg, så ge dem i begränsade mängder och var noga med att observera din hund för eventuella biverkningar eller allergiska reaktioner.

Som hundägare är det viktigt att vara kunnig om olika livsmedel som kan vara skadliga för din hund, så att du säkerställer din hund får en trygg och hälsosam kost. Kom ihåg att undvika rå äggvita och att istället använda dig av kokt och stekt ägg för att ge din hund en säker och näringsrik behandling.

Xylitol

Xylitol är ett sötningsmedel som finns i många produkter såsom tuggummi, godis, tandkräm och lättprodukter. Det är viktigt att vara medveten om att xylitol är mycket giftigt för hundar eftersom deras matsmältning inte kan bryta ner ämnet.

När en hund får i sig xylitol kan det leda till en kraftig sänkning av blodsockernivån. Redan en liten mängd, som 2-3 små tuggummin, kan orsaka hypoglykemisk koma för en medelstor hund. Ett tecken på att din hund drabbats av xylitolförgiftning kan vara att den får kramper och kollapsar.

Även om risken för förgiftning påverkas av både hundens vikt och mängden xylitol som intagits, anses en hund inta en farlig mängd xylitol om den fått i sig mer än 0,1 g/kg kroppsvikt. Därför bör man undvika att ge sin hund något som innehåller xylitol.

Det är viktigt att vara extra uppmärksam när det gäller produkter som kan innehålla xylitol och hålla dem utom räckhåll för hundar. Om din hund råkar få i sig en av dessa produkter är det rekommenderat att snarast uppsöka veterinär för att minimera risken för allvarliga hälsoproblem.

Vanliga Frågor

Är solrosfrön farliga för hundar?

Solrosfrön i små mängder är inte farliga för hundar, men för stora mängder kan vara. Även om solrosfrön innehåller näringsämnen som är bra för hundar, bör du alltid vara försiktig och inte överdriva det. Om din hund får i sig för många solrosfrön kan det leda till mag- och tarmproblem.

Kan hundar äta tryffelsalami?

Det är inte rekommenderat att ge hundar tryffelsalami eller andra charkuterier. Tryffelsalami innehåller lök och vitlök, vilket är giftigt för hundar. Dessutom kan kryddor och höga saltinnehåll i charkuterier vara skadliga för hundar och leda till problem som magont och uttorkning.

Vilka symtom kan hundar få från att äta salt?

Symtom på att din hund har ätit för mycket salt inkluderar kräkningar, diarré, ökad törst och urinering, förvirring och svaghet. I vissa fall kan saltförgiftning leda till njurskador eller förlust av rörelseförmåga. Om din hund har ätit mycket salt är det viktigt att kontakta en veterinär omedelbart.

Är bikarbonat skadligt för hundar?

Bikarbonat är inte direkt giftigt för hundar, men stora mängder kan leda till elektrolytobalans och magproblem. Det är viktigt att inte ge ditt husdjur för mycket bikarbonat och att alltid följa rekommenderade doser och instruktioner när man ger det som en del av tandvårdsrutinen eller som en naturlig deodonterare.

Kan hundar äta hasselnötter och cashewnötter?

Hasselnötter och cashewnötter är inte giftiga för hundar, men det är bäst att erbjuda dem i ytterst små mängder och utan salt eller andra kryddor. Nötter är ofta höga i fett, vilket kan orsaka magbesvär eller, i vissa fall, leda till pankreatit hos hundar. Dessutom kan stora hela nötter utgöra en kvävningsrisk för mindre hundar.

Varför är det farligt för hundar att äta potatis?

Råa potatisar och potatisskal innehåller ämnen som kan vara giftiga för hundar, såsom solanin. Om potatisen är kokad eller bakad och serveras utan kryddor eller pålägg som lök och vitlök, kan det vara säkert för hundar att äta i små mängder. Det är dock viktigt att vara försiktig och försäkra sig om att potatisen är tillagad ordentligt och utan skadliga ingredienser.

Ta reda på mer om vilka frukter hundar kan äta genom att läsa Kan hundar äta Mango.

Om skribenten

Senaste artiklarna

 • Orijen Original Hundfoder: Bästa valet för Din Hund?

  Orijen Original Hundfoder: Bästa valet för Din Hund?

  Letar du efter högkvalitativt hundfoder som ger näring och energi åt din fyrbenta vän? Vi har undersökt Orijen Adult Original Hundfoder och det verkar vara ett utmärkt val. Detta hundfoder består av en blandning av protein från kyckling, ägg, fisk och kalkon. Innehållet av kött, organ, brosk och ben återspeglar den kost din hund skulle…

  Read more

 • Är torrfoder billigare än andra hundfoder?

  Är torrfoder billigare än andra hundfoder?

  Att välja rätt hundfoder är viktigt för att hålla din hunds hälsa i toppskick. När det gäller priset kan det vara en utmaning att avgöra om torrfoder faktiskt är billigare än andra typer av hundfoder som finns på marknaden. Denna artikel kommer att jämföra kostnaden för torrfoder med andra alternativ och överväga faktorer som påverkar…

  Read more

 • Torrfoder eller råfoder: Allt behöver du veta

  Torrfoder eller råfoder: Allt behöver du veta

  När det kommer till att välja foder för din hund, kan det ibland vara svårt att veta vad som är det bästa alternativet. Det finns främst två typer av hundfoder: torrfoder och råfoder. Torrfoder består oftast av pressade pellets som innehåller en balanserad blandning av näringsämnen som din hund behöver. Råfoder, å andra sidan, innehåller…

  Read more